Vejrup er en landsby, som er i en rivende udvikling med ny købmandsbutik og bytorv, nyt bolig-område og meget mere.

Købmand og bytorv i Vejrup

 

 

Om Vejrup

Vejrup er helt klart en landsby og havde vi haft et gadekær, så havde idyllen været helt perfekt. Det er den nu alligevel, for kirken ligger flot placeret midt i byen, den er hvid og pæn at se på. Historisk kan den føres tilbage til 1100 tallet, idet den vist nok er bygget oven på det gamle offersted, kaldet WYTTARP.Rundt om kirken ligger så alle beboelserne med de mindre og større virksomheder i en skøn blanding. Op mod den gamle hovedvej ligger Vejrup-Endrup fritidscenter med alle dens faciliteter.

Ved siden af fritidscentret ligger landsbyskolen, som er en 6. klasses skole. I forbindelse med skolen ligger også børnehaven og skolefritidsordningen.

Vejrup er vist nok det man kalder en stille by, set udefra, den er også meget stille hvad støj angår, men der hører det også op. Der er masser af aktiviteter rent erhvervsmæssigt og det mærkes viden om.

Vejmæssigt er vi rigeligt begunstiget, der er ikke mange byer eller småbyer der kan sige, vi har den gamle hovedvej A1, nu Storegade, gennem byen, så bred at der er plantet træer i den ene side, flot at se på. Nord for byen ligger så også en tidligere hovedvej A1, nu landevej og syd for byen, med 3 min. kørsel, den helt nye motorvej (afkørsel 71) som for os er porten til hele Europa.

Der er masser af muligheder for sport, der er et rigt foreningsliv, der er muligheder for trave og cykelture, vi ligger direkte op mod en mindre skov, der er ikke langt til Sneum å med fiskemuligheder, der er 25 min. kørsel til Fanø færgen, der er 30 min. til Domkirken i Ribe og sådan kunne man blive ved.

Som der står i vores egen sang, Vejrup sangen, “rigtigt et sted at bo”

 – Velkommen til Vejrup.

Johannes Holm

Vejrup sognearkiv

 

Fakta
  • Vejrup er beliggende i den østlige del af Esbjerg kommune, 10 km nordøst for Bramming og 25 km fra Esbjerg.
  • Vejrup ligger kun 3 km fra Esbjerg/Kolding-motorvejen, herved er det hurtigt at komme omkring uanset om man skal øst eller vestpå.
  • I Vejrup er der børnehave, kommunal dagpleje, skole, SFO og 3 legepladser. Der er et stort fritidscenter med sportshal, møde- og klublokaler, festsal, cafeteria, multibane og skydefaciliteter.
  • Vi har en stor ny købmandsbutik, som blev indviet i 2015, og et flot nyt bytorv som vi indviede i juni 2016.
  • Vi har et alsidigt og velfungerende foreningsliv, du kan læse mere om foreningerne i byen her.
  • Vejrup huser også en stor mængde virksomheder, som du kan læse mere om her.

 

 

Købmandsbutik – Vejrup torv

I 2015 blev den nye købmandsbutik indviet på den centrale plads i byen, hvor Vejrup Kro tidligere lå. I samme forbindelse blev etableringen af det nye bytorv ligeledes påbegyndt, og det vil i første halvdel af 2016 stå færdigt, som et smukt bytorv, som fremhæver købmandsbutikken og den øvrige bymidte.

Købmand og bytorv i Vejrup
Købmand og bytorv i Vejrup
Vejrup kirke
Vejrup Kirke

Skole / SFO / Børnehave

Skolen i Vejrup er en del af Fortunaskolen og hedder Afdeling Skolevænget. Det er en meget velfungerende skole, som bliver bakket op af mange engagerede forældre. Vejrup skole har klasser til og med 6. klassetrin, og grundet byens relative lille størrelse, kender mange hinanden. Der er derfor et trygt og godt læringsmiljø på skolen. Skolen ligger tæt på skoven Vøgaslund, som også bliver brugt i undervisningen. Skolen er moderne og velholdt, og der er smartboard i alle klasselokaler. For få år tilbage blev der bygget et udeundervisningslokale. Udenoms arealerne er super gode og bliver flittigt brugt af børnene, også efter skoletid. Der er et godt samarbejde mellem børnehaven og skolen, som ligger ved siden af hinanden. Efter skoletid kan børnene komme i SFO, som er bygget i forlængelse af skolen. Når børnene bliver ældre (fra 6. klasse og op) kan de bruge Ungdomsklubben i Vejrup, som har åbent 3 aftener om ugen. Ungdomsklubben har flotte nye lokaler med bl.a. poolbord, spillecomputere, bar, airhockey, sækkestolehjørne og en hems. Ungdomsklubben er bygget sammen med idrætshallen. Se mere på Fortunaskolen – afdeling skolevænget.

Vejrup Skole (Fortunaskolen, Afdeling Skolevænget)
Vejrup Skole (Fortunaskolen, Afdeling Skolevænget)
Vejrup Ungdomsklub
Vejrup Ungdomsklub

Vejrup-Endrup Fritidscenter

Vejrup-Endrup Fritidscenter er et naturligt hjemsted for Vejrup Idrætsforening som har forstået at følge med udviklingen indenfor almen idræt, således at man, udover håndbold, fodbold, gymnastik, badminton og skydning, også kan gå til Indoor Cycling, Crossfit m.m.

Udover at være stedet, hvor man dyrker de almenkendte sportsgrene, er Vejrup-Endrup Fritidscenter også i færd med at udvikle sig til stedet, hvor man holder sine fester. Centret er løbende blevet udvidet og moderniseret så den i dag fremstår pæn og indbydende med nye møde- og festlokaler.

Vejrup-Endrup Fritidscenter
Vejrup-Endrup Fritidscenter
Gymnastikopvisning i Vejrup-Endrup Fritidscenter
Gymnastikopvisning i Vejrup-Endrup Fritidscenter

Natur

Udover de beskrevne landsby-grundsten findes der også en fantastisk natur i og omkring Vejrup:

 

Grusgraven

Den gamle grusgrav i Vibæk er en sand naturperle. Der er mange stier rundt i skoven og omkring søen, som flittigt benyttes af folk til fods og på mountainbikes, specielt i sommerhalvåret.

Grusgraven i Vibæk
Grusgraven i Vibæk

 

Vøgas Lund

Vøgas Lund er en rekreativ produktionsskov (pyntegrønt, selvhugning etc.) beliggende lige udenfor Vejrup. Skoven deles af Hovedvej A1, i Lille Vøgas Lund og Vøgas Lund. Skoven blev etableret i 1910 som et anpartsselskab og på daværende tidspunkt ejet af byens indbyggere. Mod nord i Vøgas Lund er der en lille sø og med de fine stiforhold danner skovområdet en smuk ramme for forskellige udendørs arrangementer.

Vøgas Lund
Vøgas Lund

Kommende regnvands sø i Vejrup

Udover de eksisterende regnvands søer i området, motorvejssøerne og den nye flotte regnvands sø i Endrup, er det planen i 2016, at arbejdet med en ny regnvands sø i Vejrup, påbegyndes. Søen bliver udformet landskabeligt som et rekreativt område med en sti hele vejen rundt om søen.

Regnvands sø i Endrup
Regnvands sø i Endrup

Nyt boligområde på Stationsvej – 1. etape

Udviklingen af det nye boligområde på Stationsvej er delt op i 3. etaper, som i alt indeholder 30 grunde. For illustration af første etape af det samlede projekt, se nedenstående kort:

Illustration af det nye boligområde på Stationsvej - 1. etape (03.05.2016)
Illustration af det nye boligområde på Stationsvej – 1. etape (03.05.2016)

Nyt boligområde på Stationsvej – det færdige område

Efter 1. etape (12 grunde) følger 2. etape (12 grunde) og 3. etape (6 grunde). Det færdige område vil indeholde fællesarealer, grønne områder samt stisystemer, der binder området sammen. Se efterfølgende tegning med det samlede projekt:

Illustration af det færdige område på Stationsvej
Illustration af det færdige område på Stationsvej

Hvorfor valgte I at bygge nyt i Vejrup?

I det følgende har vi spurgt 3 familier om hvorfor de har valgt at bo/bygge nyt i Vejrup

Hans Jørn og Marianne Madsen – Stationsvej 14

»Min kone og jeg har efterhånden boet i Vejrup i over 30 år. Vi har netop opført det første hus i det nye boligområde på Stationsvej, efter i mange år at have boet på den anden side af vejen.Vi er rigtige glade for at bo i Vejrup, og med den nye flotte købmand, det flotte nye bytorv, de mange andre gode tiltag i byen og vores nye dejlige hus på Stationsvej 14, er fundamentet lagt for rigtig mange gode år i Vejrup endnu. De primære årsager til, at vi valgte at bygge nyt, i stedet for at blive boende i det gamle hus, kan henføres til vores dåbsattest. Vi bliver ikke yngre, så vi ønskede et hus med mindre udvendig vedligehold samt et hus i 1 plan uden trapper. Derudover var de lavere energiudgifter med til at gøre det økonomisk fordelagtigt at bygge nyt i forhold til at blive boende i det gamle«.

Fakta

Hans Jørn og Marianne har opført et hus på 181 m2 i 2015. Huset er bygget som et A-hus med jordvarme. Etableres der solceller på dele af taget opfylder huset de skrappeste energikrav (2020). Den årlige energi udgift er estimeret til 2200 kr. jf. energikonsulentens rapport. Huset er opført med minimal udvendig vedligehold og en overskuelig have.

_dsc9838

Carina og Anders Haubuff Nielsen – Stationsvej 64

»Inden vores valg faldt på Vejrup, kiggede vi på rigtig mange huse i Esbjerg og omegn. Men vi fandt ikke drømmehuset/-området til den rette pris. Så vi valgte at udvide horisonten.Vores krav havde hele tiden været, at der hvor vi skulle bo og vores børn skulle vokse op, der skulle der være gode pasningsmuligheder, en god skole, mulighed for fritidsinteresser og indkøb og samtidigt skulle det være nemt at komme til Esbjerg, da vi begge arbejder der.Vores valg faldt på Vejrup, da vi fandt et dejligt stort hus til meget billigere penge, end vi kunne få i Esbjerg og transporttiden til arbejde viste sig at være kortere end fra vores tidligere adresse i Sædding/Esbjerg. Samtidig er transporttiden til Kolding, Vejen, Ribe, Grindsted, Varde også kort, hvilket gør det nemmere at søge evt. job i et større geografisk område.Vi havde ingen familie, venner eller kendskab til Vejrup, inden vi besluttede at flytte hertil, så det var vores første håndsindtryk, som gjorde, at vi godt turde flytte væk fra vante omgivelser i Esbjerg. At flytte til Vejrup, var det helt rigtige for os og vores børn. Det sammenhold, der er i byen er helt ubeskriveligt – det oplevede vi slet ikke i Esbjerg. Vi har haft 2 fantastiske dagplejere, som har givet vores børn den bedst mulige start på livet, og børnehaven har gode pædagoger og sammenholdet mellem børnene starter allerede der. At de har de samme kammerater gennem hele deres opvækst er guld værd – fra dagpleje til børnehave og igen videre i skolen. Når man er tilflytter i Vejrup, føler man sig velkommen med det samme, alle har taget godt imod os, og vi har fået rigtig mange gode venner og vores børn har fået venner for livet«.

_dsc0116

Anders Regel og Lisbeth Hübschmann – Stationsvej 12

»Vejrup er en landsby med et godt sammenhold – hvilket er et rigtigt godt fundament at starte et familieliv på. Vejrup værner om det sociale og har mange tilbud i foreningslivet. Det gode sammenhold i Vejrup betyder også, at der er rig mulighed for godt naboskab – i Vejrup viser man interesse for hinanden.Vi har valgt at bygge i Vejrup, fordi Vejrup er Jyllands navle. Landsbyen ligger centralt placeret tæt ved motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, hvilket betyder at der er et stor geografisk område at søge jobs i, hvor vi inden for 45-60 min har dækket de større byer i Jylland og på Fyn. Vi har boet i lejlighed i Esbjerg, og har været rigtig glade for dette, men hvis vi skulle have bygget et nyt hus i Esbjerg skulle det have været næsten helt ude ved Sjelborg. Og så tager det 15 min, inden du er på motorvejen fra Sjelborg, hvilket begrænser mulighederne for eksempelvis jobs på Jyllands østkyst.Dertil skal også nævnes at grundpriserne i Vejrup er markant lavere end i Sjelborg, hvilket giver mere luft i dagligdagens økonomi. Hvis I vælger at bygge hus i Vejrup, vil vi helt klart anbefale Home Bramming til at vurdere projektet, da de udviser størst forståelse for værdierne i lokalsamfundet«.

_dsc9943