Vejrup Lokalråd

Vores formål er at varetage borgernes interesser i forhold til kommunen og byrådspolitikkerne i vores lokalområde.

Lokalrådet består pr. 21. november 2017 af følgende medlemmer: