Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Der er måske solceller og vindmøller på vej lige syd for Vejrup

Af


Better Energy er tilstede på torvedag ifm. byfesten i Vejrup, lørdag d. 12. august for at besvare spørgsmål.

Vejrup Lokalråd er netop blevet bekendt med, at firmaet Better Energy har indsendt et projektforslag til Esbjerg Kommune om Vedvarende Energi i området lige syd for motorvejen over for Vejrup og Vibæk. I projektet indgår såvel solceller som 9 vindmøller – hver med en totalhøjde på 185 m.

Ansøgning fra Better Energy samt bilag findes nederst på siden.

Lokalrådet er tidligere blevet præsenteret for et projekt alene med solceller i området og har haft den holdning, at af to onder ville solceller være at foretrække frem for vindmøller.

Lokalrådet er meget bekymret for, hvad et projekt, der også indebærer vindmøller, vil have af negative konsekvenser for Vejrups fremtidige udvikling med det store antal boliger, der vil blive berørt. Nedgang i befolkningstallet, færre børn i skolen og færre brugere i Fritidscenteret, færre til at handle ved købmanden mm.

På billedet kan man se hvor projektet tænkes placeret og hvilke områder der bliver berørt.

Såfremt Esbjerg kommune indstiller projektet til gennemførelse, vil der blive en høringsrunde, og her opfordrer Lokalrådet alle foreninger i Vejrup til at indsende høringssvar.

Better Energy er tilstede på torvedag ifm. byfesten i Vejrup, lørdag d. 12. august for at besvare spørgsmål.

Mvh. Vejrup Lokalråd

Ansøgning fra Better Energy samt bilag