Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Menighedsrådsvalg 2024 – orienterende møde.

Af


I efteråret 2024 er der valg til menighedsrådet.

Derfor vil vi gerne invitere til et orienterende møde tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Engdraget 5 i Vejrup. Alle er velkomne, så kom hvis du er interesseret i, at høre om menighedsrådsarbejdet og det kommende valg.

På mødet vil vi fortælle om de opgaver der er i menighedsrådet, hvilke aktiviteter vi arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget. 

Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.

Det nye menighedsråd vælges først på en valgforsamling den 17 september 2024. 

Med venlig hilsen
Vejrup menighedsråd.