Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Information om spildevand ved søen

Af


Vejrup Lokalråd har været i kontakt med Din Forsyning, ang. problemet med spildevand ved søen i Vejrup Landsbypark og har fået svar retur om hvad Din Forsyning vil foretage sig for at komme problemet til livs.

Vi har modtaget følgende mail fra Din Forsyning:

Som opfølgning på nedenstående mailkorrespondance:

Der er stadigt overløb i Vejrup og vi undersøger fortsat for utætte ledninger, uvedkommende vand og fejltilslutninger i området.

Vi har på nuværende tidspunkt konstateret, at en ledningsstrækning ved Vejrup Industrivej/Vejrup Storegade har en del indsivning af grundvand.

Vi har derfor besluttet at strømpefore 500 m spildevandsledning i det pågældende område.

Arbejdet er planlagt udført i uge 11-13.

Vi forventer, at vi med denne strømpeforing og vores fortsatte undersøgelsesarbejde får stoppet overløbet.

– Vejrup Lokalråd