Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Brev til byrådet angående skole lukning

Af


Vejrup Lokalråd har i dag sendt et brev til byrådet ifm. at Vejrup skole endnu engang er lukningstruet.

Læs hele brevet herunder:


Kære Byrådsmedlem

Bevar Vejrup skole.

I forbindelse med den kommende budgetlægning er der fremkommet en hel del spareforslag fra kommunens embedsmænd, og et af dem går ud på, at Vejrup skole skal nedlægges. Det harmonerer ikke med, hvad der blev udmeldt fra Byrådet sidst skolen var lukningstruet. Her var meldingen, og jeg citerer:

Vi mener, vi har den rigtige skolestruktur, og med mindre børnetallet ændrer sig
markant, vil der ikke blive ændret ved det

Vi er nu igen igen lukningstruet, og det kan vi som et velfungerende landsby samfund ikke blive ved med at acceptere, især når vi har udmeldingen om, at skolen ikke ville blive berørt med mindre børnetallet ændres markant. Vi kan kun sige, at børnetallet er stødt stigende fra 90 elever til nu 116 elever, stødt stigende til 145 ifølge jeres beregninger.

Vejrup skole er med som et spareforslag, og såfremt der skal spares, så er det ikke ved at nedlægge Vejrup skole. Det vil kun blive betydelig dyrere for kommunen, såfremt det besluttes, at skolen nedlægges.

Besparelsen vil være på 4.646.000 kr. til og med 2027, det vil sige gennemsnitlig besparelse pr. år på kun 1.161.000 kr.

Skal børn fra Vejrup flyttes til Gørding skole, så siger jeres spareforslag, at det vil give en udgift mellem 8 – 12 mio. kr. som skal afholdes nu og her. Det giver ingen mening, når der skal spares penge. Besparelsen kommer først langt henne i processen. Vores indtryk er, at Esbjerg kommune har behov for besparelserne så hurtig som muligt.

Spareforslaget går ud på at elever fra Vejrup skole skal huses i den gamle 1911 bygning, en bygning der nu har stået tom i 10 år, og ikke anvendt til undervisningslokaler, da de er tilsvarende. Og hvordan ser det ud med selve bygningsmassen, når den har stået tom i så lang tid? Det lover ikke godt for vore børn.

Hvis ikke vi i Vejrup har en folkeskole, så har vi en privatskole. Det vil sige, at Esbjerg kommune vil få en udgift til staten på ca. 4 mio. kr. om året ved det elevantal, der er i jeres beregning, og det giver os også mulighed for at tilføre skolen overbygning med et betydeligt større antal elever, som vil medføre en yderligere udgift for kommunen.

Ombygningen på Gørding skole skal stadig udføres, da I ikke ved om alle elever vil følge med i privatskolen.

Som vi ser det, så giver forslaget om at lukke Vejrup Skole ikke en besparelse, men derimod en forøget udgift for Esbjerg kommune.

Jeg tror heller ikke kommunens embedsmænd har tænkt på klimaaftrykket ved at eleverne fra Vejrup skal transporteres fra Vejrup til Gørding, og tilbage til Vejrup i lukket transport. Det vil efter vore beregninger med almindelig bustransport som vi ser det i dag, give en negativ aftryk på co2 regnskabet med en udledning på ca. 7 tons co2. Det er ikke godt for klimaet.

I spareforslaget er der heller ikke kigget meget på Landdistrikts-politikken, hvor der ellers er brugt mange resurser for at få den udfærdiget, der er bl.a. nævnt at Esbjerg kommune vil understøtte at det er attraktivt at bo på landet, særligt for børnefamilier. Kommunens målsætning om, at borgere i landdistrikterne og i lokalsamfundene på landet kan forvente en forudsigelighed i forhold til de nære offentlige servicetilbud, det stemmer ikke overens med at Vejrup skole skal med på listen over spareforslag næsten hver gang der er budgetforhandling, det øger ikke tilgangen af børnefamilier i Vejrup, tværtimod.

Vi håber med dette brev at I som byrådsmedlemmer kan se, at det ikke vil give nogen besparelse at lukke Vejrup skole, en velfungerende skole, der afspejler det samfund vi bor og lever i.

Leif Hermansen

Vejrup Lokalråd