Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Spændende tur til Esbjerg og Filsø

Af


10.08.2023 inviterer Vejrup Seniorklub på bustur, hvor vi skal se og høre om nogle af de ting, du måske ikke for nylig har set og oplevet, selv om det ikke er tæt på, hvor vi bor.

Afgang kl. 8.00 fra Vejrup Idrætscenter.

Turen starter med at vi kører til Esbjerg, hvor vi besøger CVU-Vest skolen, og ser Esbjerg Evangeliet – Erik Hagens flotte og måske også grænseoverskridende udsmykninger. Kunstneren bruger Bibelhistorien som påskud til at male det nutidige danske samfund. Hele den runde væg er 40 meter lang og 135 m2 stort.

Efter Esbjerg Evangeliet, kører vi ud til Esbjerg Havn, der er en rivende udvikling med masser af nye tiltag. Her får vi en guide med i bussen. Guiden har lov til at køre ud i områder, som man ikke kan komme uden tilladelse. På denne rundtur kommer vi bl.a. ud til de store skibe, som sejler og sætter de store vindmøller op ude i Nordsøen. Vi kommer også forbi den gamle fiskerihavn og den nye lystbådehavn.

Efter rundturen på havnen kører vi ud til Billum Kro, hvor vi nyder deres frokostbuffet.

Godt mætte kører vi til Filsø, hvor vi får vores guid Merete Vigen på bussen.

Vi skal se og høre noget om Filsø, det fantastiske naturområde som Åge V. Jensen fond har købt og lavet om fra inddæmmet landbrugsjord til en kæmpe sø.

Filsø var engang en af Danmarks største søer med et areal på ca. 3000 ha. Gennem århundreder har mennesket sat sit præg på søen. I middelalderen, allerede omkring 1140, anlægges den første vandmølle ved Henne Mølleå. Vandmøllerne var en ny måde at udnytte naturens kræfter på, og samtidig regulerede man med et stemmeværk søens størrelse. Fra slutningen af 1700-tallet overvejedes mulighederne for indvinding af landbrugsjord ved en delvis tørlægning af søen, og i 1852 fjernede Filsøs nye ejere stemmeværket ved Henne Mølle, hvorved søens areal svandt fra ca. 2100 til ca. 750 ha. Hermed var begyndelsen på landindvindingen i Filsø skudt i gang. Små hundrede år senere tog man igen fat på afvandingen. I 2010 købte Aage V. Jensen Naturfond Filsø og af i alt 2.300 ha er en ny sø på 915 ha blevet genskabt.

Merete Vigen kører med os en tur ud i området, hvor vi også håber at få tilladelse til at køre ind i Kærgård Plantage.

Vi nyder vores eftermiddagskaffe i et dejligt naturområde.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

Denne dag får man bustur, 3 guider, frokostbuffet inkl. Drikkevarer , 2 X kaffe med brød, set et flot kunstværk, information om al det de sker på Esbjerg havn og en stor naturoplevelse for kun:

Pris: kr. 500 for mellemmer. Øvrige 600 kr.

Tilmelding senest 03.08 til Ida Fogh tlf. 61291512 ( Mobilepay eller 7701-1131398 )