Generic selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Informationsmøde vedr. muligt vedvarende energi anlæg ved Bækmark

  • Mandag d. 12. juni kl. 19.00 på Skolevænget 5, Vejrup
  • Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00 Skolegade 14, Gørding

Energiselskabet Better Energy ønsker at informere om det foreløbige arbejde med et vedvarende energianlæg syd for Vejrup. Derfor inviteres interesserede i lokalområdet til et informationsmøde d. 12. og 13. juni kl. 19.00 i Vejrup (møde for Vejrup by og sogn) og Gørding (møde for Gørding by og sogn).

Esben Billeskov fra Better Energy vil på mødet b.la. informere om følgende emner/spørgsmål:

  • Baggrund for projektet – hvorfor har Better Energy interesse for ny vedvarende energi i Esbjerg
    Kommune?
  • Information om den videre VE planlægning for sol og vind generelt i Esbjerg Kommune, samt betydning for muligt projektet ved Vejrup.
  • Kort beskrivelse og forklaring af hvad et VE-anlæg er og hvilke komponenter det består af.

Sammen med invitationen er et forslag til dispositionsplan over projektområdet syd for Vejrup vedlagt.
Dispositionsplanen er sendt med invitationen ud, så alle interesserede på forhånd har en mulighed for at
nærstudere projektets nuværende udformning. Det skal understreges, at der er tale om en dispositionsplan,
der ikke har været indsendt til Esbjerg Kommune til behandling hos forvaltning eller politikkerne. Better
Energy ønsker dog alligevel at fremvise dispositionsplanen nu, så flest mulige lokale input til projektet kan
forsøges indarbejdet.

Dispositionsplanen viser en række tiltag som Better Energy ønsker at etablere som en del af projektet og er
her opsummeret som forslag:

  • Vandrestier i området med forbindelse til Bramming-Grindstedbane stien
  • Udsigtstårne og vildtfuglepæle
  • Udvikling af naturskønne områder omkring åer og fredskov, med naturlegeplads, opholdsområder, frugtlund og shelterområde.
Dispositionsplan
Dispositionsplan

Udover en forklaring af b.la. de natur- og rekreative tiltag som beskrevet ovenfor vil Better Energy også på
mødet informere om muligheder for etablering af et VE Energifællesskab, der kan sikre billig og grøn strøm
til potentielle naboer til projektet. VE Energifællesskabet er en mulighed, der giver folk i nærhed til VE-
anlægget (radius af 1500 meter fra solceller og 3000 meter fra vindmøller) adgang til at købe grøn strøm til
30 øre pr. kWh svarende til et normalt elforbrug i husstandene i en 10-årig periode.

De tiltag som er nævnt i invitationen ovenfor, er nogle som Better Energy ønsker at finansiere gennem
byggeriet af solcelleparken. Den statslige lovgivning om vedvarende energi stiller derudover krav om at
projekter skal indbetale et fast beløb til støtte af øvrige lokale tiltag omkring projektområdet. Projektet ved
Vejrup vil skulle betale ca. 13 millioner kroner fra solcelleanlægget og ca. 0,8 millioner fra vindmøller, der kan
søges hos Esbjerg Kommune hvis projektet bliver opført.
Vigtigst på mødet er naturligvis god tid til spørgsmål og dialog om projektet, hvilket følger som sidste punkt
på dagsorden inden mødets afslutning.

Vel mødt i Vejrup og Gørding

Med venlig hilsen
Better Energy