Store plantedag

Af Chris Kjærsig
21 oktober 2018

– SØNDAG D. 11. NOVEMBER KL. 13.00
Så er det ved at være tid til den store plante dag, hvor vi i fællesskab skal have færdiggjort området
omkring vores nye flotte regnvands-sø.
Der har været utrolig god opbakning til vores indsamling, så vi forventer at stå klar med omkring
800-1000 læ-træer samt diverse frugttræer til yderligere forskønnelse af området og fremtidig glæde
for os alle. Der kan fortsat, helt frem til plantedagen, doneres tilskud via MobilePay (28558783-skriv
gerne ”SØ” i kommentarfeltet).
Vi håber at blive min. 30-40 personer til denne dag, så vi hurtigt kan få de mange træer i jorden. De
fremmødte inddeles på dagen i mindre grupper, som planter hver en række, efter kyndig vejledning
fra en, på forhånd, udnævnt ”holdleder”.
Vi starter kl. 13.00 og forventer at være færdig inden kl. 16, hvor der vil være en øl eller sodavand til
alle. Medbring gerne en spade, hvis muligt.
Tag familien med til en forhåbentlig hyggelig dag ved søen!
PS. Hvis nogen ønsker deres personlige træ ved søen, er man velkommen til selv at medbringe et træ
fra haven eller planteskolen (eg, birk, hassel, syren, rødel, skovfyr eller frugttræ).